gəliş-gediş

gəliş-gediş
is.
1. Hərəkət, gedib-gəlmə, o tərəf-bu tərəfə hərəkət etmə. Gəlişgediş kəsildi. – Dəyirman işləməz, donar, gəliş-gediş çətinləşər; Bazarda nırxı şeylərin o dəm ziyadə yüksələr. A. S..
2. Bir-birinin evinə gedib-gəlmə; əlaqə, münasibət. Gəliş-gedişləri yoxdur.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • gediş-gəliş — is. 1. Müxtəlif istiqamətdə hərəkət etmə, gedib gəlmə. Gediş gəliş azalmışdı. – Gediş gəliş çox az idi. S. H.. Artıq qaş qaralırdı. Küçələrdə gediş gəliş azalırdı. S. Vəliyev. Dumana görə yolda gediş gəliş də kəsilmişdi. B. Bayramov. 2. məc.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tərəddüd — is. <ər.> 1. Bir işi görməkdə, bir məsələni həll etməkdə qətiyyət göstərməmə, qərarsızlıq göstərmə, nə edəcəyini bilməmə, qəti qərara gələ bilməmə; qərarsızlıq. <Əli> daima axtarış yolunda, tərəddüd içində yaşayırdı. Ç.. Təliə də… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • velnias — sm. (3) KBII54, K, FrnW, RŽ, DŽ, NdŽ 1. LEXXXIII334 mit. žemės ir požemio dievaitis, kipšas, pinčiukas: Mūsų mitologijoje velnias pagrobia Aušrinę sp. Pikulas buvęs senas, žilas vyriškis su ilga žila barzda, mirtinai blyškios spalvos, apsisiautęs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ayaq — 1. is. 1. İnsan və heyvanın yeriməsinə xidmət edən bədən üzvü. Balaca ayaq. Qarın üstündə heyvan ayağının izi var. Ayaq barmaqları. – Təkərlərin səsi, atların ayaqlarının tappıltısı meşələrə səs salırdı. N. N.. Fərraşlar Məşədi Həsəni yıxıb… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sūnus — sūnùs sm. (3) K, NdŽ, DŽ, KŽ, (4) Drsk, sūnus (1) DP618 1. SD359, R, Sut, M, L, Rtr vyriškos lyties vaikas savo tėvams: Išėjo sūnūs keturi Tėvynės ginti S.Nėr. Sulaukė trijų sūnų̃ ir dukros Dgč. Anas turi tiktaik vieną sūnų Zt. Atostogų gavo,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dangus — dangùs sm. (4) K, dangus (1) Dk 1. SD173, Mž9 matoma skliautų pavidalo žemę supanti oro erdvė: Diena graži, šilta, nė vieno debesėlio danguje nematyti J.Jabl. Vakar buvo dangùs giedras, šiandien apsiniaukęs Rm. Dangùs niaukstosi, giedrėjasi,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mažumas — 1 mažùmas sm. (2) 1. R, K → 1 mažas 1: Nuo didumo ar mažumo nepareina žmogaus protingumas rš. Kelionėj, matydamas medžių, namų, gyvulių ir žmonių mažumą, tariausi vėl patekęs į liliputų kraštą J.Balč. Jau to vaiko mažumė̃lis! Rm. Kai paaugau iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vaistytojas — ( is; N, [K], us), a smob. (1) NdŽ, KŽ, vaistytojas (1) KŽ 1. Sut, VŽ1905,204(Bs) gydytojas: Gydytojas, vaistytojas SD131. Ji gi buvo tas vienas kaimo medikas ir vaistytojas Vaižg. Tujaus išmintingą vaistytojį, arba gydytojį, pavadink S.Dauk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • qato:cumax — (Ucar) müəyyən məqsədlə müvəqqəti gediş gəliş etmək, əlaqə saxlamaq. – Qız öyünnən cavab almaq üçün bir həfdədi ora qato:ucuyuram …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • yönəlgə — (İmişli) daimi gediş gəliş yeri. – Ora mənim yönəlgəmdi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”